...

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฟังนิทานเรื่อง "เจ้าแสนซนบนดวงจันทร์ ประกอบการพับเหรียญโปรยทานด้วยล็อตเตอร์รี่" ณ ห้องเด็กและเยาวชน หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง)